FOTO: Lise Åserud / NTB scanpix

I møte med store kriser spiller høyreideologien fallitt

Nå manes det til fellesskap og samhold fra mange hold. Også fra de som har brukt mye tid på å argumentere for at fellesskapene bør løse så lite som mulig – og som har hatt som prosjekt å bygge dem ned.

Det er alltid interessant å se hva som skjer når ideologi møter virkelighet i tider som dette. Nå framstår prosjektet om nedsalg, utsalg og den anorektiske stat ganske så tanketomt.

Det finnes ikke noe slikt som et samfunn.

Den nyliberale nesten-revolusjonen i den vestlige verden på -80 og -90-tallet, ble drevet fram av parhestene Ronald Reagan og Margareth Thatcher. To politikere som stadig trekkes fram som lysende forbilder for høyrepolitikere i alle land – også her i landet. Nedbygging av stat, offentlig sektor og fellesskap var oppskriften. Reagan mente sågar at de mest skremmende ordene i det engelske språket var «vi er fra myndighetene, og vi kommer for å hjelpe deg».  Thatcher dro det enda lengre, og slo fast at «det finnes ikke noe slikt som et samfunn», bare individuelle menn og kvinner».

I et samfunn av jegere og samlere betyr et brukket lårbein at du ikke kan jakte, fiske eller rømme fra rovdyr.

Forskere vet at dette ikke stemmer. Blant biologer, hjerneforskere, økonomer, og psykologer vinner ny kunnskap om mennesket og naturen fram. En av verdens mest betydningsfulle antropologer – Margaret Mead – ble en gang spurt om hva hun var på jakt etter, når hun så på restene etter menneskelige levninger, på jakt etter tegn på sivilisasjon og kultur. I stedet for å vise til primitive redskaper eller bygninger, svarte Mead at hun var på utkikk etter et grodd lårbein.

Et grodd lårbein betyr kultur og sivilisasjon.

Lårbeinet går fra hofta til kneet og er et av de sterkeste og største beina i kroppen, som tåler stor belastning. Det kreves derfor mye kraft for at et lårbein skal bli skadet, og det tar gjerne mer enn seks uker før bruddet har grodd.  I et samfunn av jegere og samlere betyr et brukket lårbein at du ikke kan jakte, fiske eller rømme fra rovdyr. Du er avhengig av andres hjelp. Et grodd lårbein i et arkeologisk funn, betyr derfor at noen ikke bare overlot den skadde til sin egen skjebne. Man tok seg bryet med å dele, pleie og gi næring i en lang periode, til man kunne greie seg sjøl igjen. Et grodd lårbein betyr kultur og sivilisasjon.

Virkeligheten er dermed helt motsatt av det høyresidens ideologer hevder.

Mennesket er altså i svært stor grad utviklet for å leve sammen med andre i grupper, og vi er blant de artene som er aller mest avhengige av hjelp og støtte gjennom livet. Fra vi fødes totalt hjelpeløse, gjennom perioder med sykdom og skader, og helt fram til alderdommen, der vi igjen må lene oss på andre.

Virkeligheten er dermed helt motsatt av det høyresidens ideologer hevder – det gir knapt mening å se på mennesket uten å betrakte oss som deltakere og medlemmer av flokken vi tilhører. Derfor kjenner mange det nesten fysisk, når vi isoleres fra andre i situasjoner som den vi er oppe i nå.

Det er ingen moralsk forskjell på dette systemet og en som raner en bank og dreper vaktene der for å skaffe seg en villa, en yacht og champagne.

En annen av høyresidens mest innflytelsesrike tenkere, forfatteren Ayn Rand, holdt i sin tid dommedag over det begrensede som finnes av skattefinansiert helsetjenester i USA. «Det er ingen moralsk forskjell på dette systemet og en som raner en bank og dreper vaktene der for å skaffe seg en villa, en yacht og champagne. (…) Bortsett fra at det er flere ofre som rammes for å finansiere Medicare.» Men da Rand sjøl ble eldre og syk, valgte hun å benytte seg av både det medisinske og sosiale støttesystemet. På slutten av livet måtte også hun innse at hun var et menneske – som trengte hjelp og assistanse fra andre. Uansett ideologisk overbevisning.

Dersom fellesskapets tjenester på prinsipielt grunnlag ostehøvles bort i gode tider, får det følger når virkeligheten melder seg.

Når man forsøker å bygge samfunn som om selve begrepet samfunn ikke eksisterer, får det konsekvenser. Dersom fellesskapets tjenester på prinsipielt grunnlag ostehøvles bort i gode tider, får det følger når virkeligheten melder seg. I møtet med de store kriser spiller høyreideologien fallitt.