FOTO: Terje Pedersen/ANB

Nådeløst kutt i rettshjelp for utsatte kvinner

Det rødgrønne byrådet i Oslo kutter i rettshjelp til utsatte kvinner.  

I fjor fikk Juridisk rådgiving for kvinner (JURK) 775 000 kroner av det rødgrønne byrådet i Oslo, i år kuttes de med 125 000 kroner. For disse engasjerte ildsjelene vil det si et kutt i en stilling, som får omtrent 200- 250 saker saksbehandlet i løpet av et år. Et kutt til de som trenger det mest.

La meg si det tidlig: Vi vil i vårt alternative budsjett reversere kuttet og plusse på med ekstra midler til JURK.

Tatt i betraktning at dagens byråd har et historisk høyt handlingsrom, med både økte rammer fra en Oslo-vennlig regjering, og økte skatteinntekter gjennom eiendomsskatt blir bildet enda mer preget av at symbolpolitikken går foran realpolitikken.

Dette er et simpelt kutt, og jeg støtter daglig leder i JURK, Frøydis Patursson, som ikke stilltiende vil akseptere et kutt fra det rødgrønne byrådet.

Dette er også det siste budsjettet til byrådet hvor man skal innfri valgkampløfter, og jeg tror ikke velgerne setter særlig på at utsatte grupper er nedprioritert. Jeg syns ikke JURK bør leve i uvisshet frem til desember, og de borgerlige partiene (med støtte fra Rødt) har flertall og kan redde dette livsnødvendige tiltaket som JURK er.

Kvinnene som hjelpes kvalifiseres som fattige, halvparten har forsørgelsesansvar for minst et barn, og av disse igjen er halvparten alene om foreldrerollen. Sakene omhandler f. eks vold, voldtekt, gjeldsrett, trygderett, og familie- og barnerett. Kvinners kamp for gode levevilkår, må holdes høyt aktet.

Les også: Fri rettshjelp må styrkes, ikke kuttes. 

Det er også meget kritikkverdig at ingen av byrådene ifølge JURK vil svare på hvorfor de er kuttet i budsjettet. Vi etterlyser en begrunnelse av byråd fra Ap, Tone Tellevik Dahl. FrP mener det er en selvfølge at kutt i budsjettet begrunnes. Dette blir for lettvint av byråden.

Dette er et simpelt kutt, og jeg støtter daglig leder i JURK, Frøydis Patursson, som ikke stilltiende vil akseptere et kutt fra det rødgrønne byrådet.