FOTO: Robert Stump/Unsplash

Hva skal jeg ha på meg på kommunestyremøte i dag?

Drammens Tidende gjør med sin vurdering av antrekkene til politikerne både politikken litt dummere og litt mer ubehagelig for lokalpolitikere. Det bør de holde seg for gode til.

SV og de andre partiene er i gang med å forberede det kommende kommune- og fylkestingsvalget. Det blir gjort et omfattende arbeid i lokallag, fylkeslag og hos partiene sentralt for å stille valglister i flest mulig kommuner.

I både små og store kommuner kan det være utfordrende å finne personer som ønsker å stå på de øverste plassene på lista. Det å være lokalpolitiker er ikke alltid en like takknemlig oppgave. Det er ofte, og for mange, en ganske belastende posisjon.

Her sier 5 av 10 lokalpolitikere at de er utsatt for uønskede hendelser som følge av sitt virke som lokalpolitiker.

I en rapport fra Kommunenes Sentralforbund fra 2019 kommer det frem at hele 43 prosent av lokalpolitikere i Norge har opplevd hatefulle ytringer eller trusler. Dette fører blant annet til at lokale ildsjeler slutter å være aktive i politikken og enda flere vurderer å tre tilbake, fordi man ikke orker mer. Undersøkelsen viste også at unge politikere var mer utsatt for hets, enn de eldre.

Politihøyskolen gjennomførte også nylig en spørreundersøkelse som resulterte i en rapport om trakassering og trusler mot politikere. Her sier 5 av 10 lokalpolitikere at de er utsatt for uønskede hendelser som følge av sitt virke som lokalpolitiker. Det burde ikke være slik at en av de viktigste egenskapene som lokalpolitiker bør inneha, er evnen til å tåle ubegrensede mengder med hets og sjikane

Og hva et kommunestyremedlem har på seg mens man behandler nedskjæringer i eldreomsorgen eller elevbetaling i kulturskolen, er langt utenfor min fatteevne å kunne forstå.

Drammens Tidende fikk sist uke en fiks ide, som burde vært en av de ideene man ler litt av rundt bordet, før den går i søpla: la oss vurdere antrekkene til politikerne i Drammen under kommunestyremøte. To innehavere av lokale klesbutikker ble hentet inn for å trille terningen på antrekkene til representantene i kommunestyret.

Her får personer som bruker fritida si på drive politikk til det beste for kommunen beskjed om at antrekket hadde sett bedre ut med en innsvinget blazer, at man burde hatt nettere sko og at skjørt hadde vært penere enn bukser til akkurat den blusen. Et kommunestyremedlem fikk terningkast én, med melding om at vedkommende trenger en «real makeover».

SV ønsker å ha best mulig representasjon på sine lister – det er noe vi jobber målrettet med å få til, og som vi til en viss grad lykkes med. Da sier det seg selv at noen av våre kommunestyremedlemmer rundt omkring i landet ikke har midler til å kunne kjøpe nye designantrekk til møte i kommunestyret eller i hovedutvalg for plansaker, for å gjøre lokale «moteeksperter» fornøyde. Og hva et kommunestyremedlem har på seg mens man behandler nedskjæringer i eldreomsorgen eller elevbetaling i kulturskolen, er langt utenfor min fatteevne å kunne forstå.

 (Et kommunestyremedlem i Drammen har for øvrig 1410 kroner i møtegodtgjørelse for å delta på et kommunestyremøte, og ingen klesgodtgjørelse)

Drammens Tidende vil kanskje ha lokalpolitikere med nette sko, men jeg tror folk vil ha politikere som jobber for god utvikling i kommunen, for best mulige lokalsamfunn og for innbyggerens interesser. Det er bra at lokalmedia følger lokalpolitikken nøye, har et oppmerksomt blikk på arbeidet blant de folkevalgte og gir kritikk når kritikk er fortjent.

Særlig alvorlig er det om unge mennesker, som er de som er mest utsatt for hets og trusler, velger å droppe politikk fordi det er for belastende.

Men en artikkel om klærne til lokale politikere gjør at det er lettere å komme med hets, som da selvsagt går på utseende til folk, for det er jo en gjenganger blant politikere som opplever hets. Som igjen kan gjøre det litt mer utfordrende for partiene å finne frem til personer som ønsker å være med å ta ansvar for lokaldemokratiet i neste sving.

Vi må hegne om lokaldemokratiet vårt. Vi trenger flere mennesker som har lyst til å bruke av sin tid til lokalpolitikk. Lokalpolitikken er avhengig av å rekruttere nye personer som tar stafettpinnen videre. Særlig alvorlig er det om unge mennesker, som er de som er mest utsatt for hets og trusler, velger å droppe politikk fordi det er for belastende.

Drammens Tidende gjør med sin reportasje både politikken litt dummere og litt mer ubehagelig for lokalpolitikere. Det bør de holde seg for gode til.