FOTO: Annika Belisle

Podcast: Det hvite ubehaget

“Stemmene var sinte. Stemningen i salen amper. Jeg ble konfrontert med andres sterke følelser, uten å kunne ta ordet. Aldri har jeg vært hvitere.”

Hannah Helseth gjester podcasten for å snakke om en ubehagelig episode som fikk henne til å tenke grundig gjennom sine egne privilegier. Ubehaget får henne til å lete etter en vei mellom ytterpunktene i debatten om identitetspolitikk. For hva er egentlig et legitimt argument i debattene om rasisme eller om andre former for marginalisering? Hvordan kan vi snakke sammen på tvers av hierarkier dersom det kun er den undertryktes erfaringer som gir deg talerett? Og hvordan kan en offentlig samtale føres dersom relevante erfaringer blir holdt utenfor?

 

 

Motpoler er en podcast fra Agenda Magasin. I den pågående kulturkrigen skal den gjøre oss alle litt klokere – istedenfor enda sintere. Programleder er Halvor Finess Tretvoll.

Artikkelen Hannah Helseth har skrevet, og som omtales i episoden, kan leses her.