Agenda Magasin

Mellom motpolene

Høsten 2019 har det vært en rekke debatter om holdninger, verdier, tankemønstre, og identiteter. Det ser ut til at vi lever i en æra preget av kulturkrig. Hva skyldes det? Hvorfor blir kampene så intense? Og hvordan kan man reflektere over dette uten selv å bli trukket inn i striden? Dette er spørsmål vi stiller i artikkelserien “Motpoler”, der vi forsøker å komme til bunns i hva den moderne kulturkampen egentlig dreier seg om. Her finner du alle artiklene som så langt er publisert.