Podcast: Kampen om klasseidentiteten

Er homokamp og antirasisme en trussel for et samlende politisk prosjekt? Eller kan alle de ulike kampene forenes og gjøre venstresiden sterkere? Og hva er egentlig klasse, om ikke enda en identitet som i dag blir marginalisert i kulturen og offentligheten? Kan ikke arbeiderbevegelsen lære noe av hvordan andre grupper mobiliserer identitetspolitisk?

I dag gjester Jonas Bals studio, og vi snakker om alt fra filmen “Pride” og hvordan arbeidsfolk framstilles på tv i dag til viktigheten av å bry seg om mer enn de rent materielle sidene ved den politiske kampen.

 


Motpoler er en podcast fra Agenda Magasin. I den pågående kulturkrigen skal den gjøre oss alle litt klokere – istedenfor enda sintere. Programleder er Halvor Finess Tretvoll.