Agenda Magasin

 

Denne vinteren har det vært en rekke debatter om holdninger, verdier, tankemønstre, og identiteter. Det ser ut til at vi lever i en æra preget av kulturkrig. Hva skyldes det? Hvorfor blir kampene så intense? Og hvordan kan man reflektere over dette uten selv å bli trukket inn i striden? Dette er spørsmål vi har stilt i artikkelserien «Motpoler», der vi borrer  i hva den moderne kulturkampen egentlig dreier seg om. Nå lanserer vi også en podcastserie i seks deler med samme navn og formål. Episodene finner du her:

Motpoler er laget med støtte fra Fritt ord.