Trond Bakkevig

Pensjonert prost og seniorforsker, PRIO.

Trond Bakkevig er pensjonert prost.

Han er også tilknyttet PRIO som seniorforsker innen religion og etikk.

Mellom 1997 og 2006 satt han i Sentralkomiteen for Kirkenes Verdensråd, og har personlig engasjert seg i områder som Sør-Afrika, Midtøsten og Balkan.

Siden 1996 har han arbeidet for å tilrettelegge samtaler mellom religiøse ledere i Israel og Palestina. Bakkevig var medlem av Verdikommisjonen, og blei i 2011 utnevnt til kommandør av St. Olavs orden.

Han sitter i tankesmien Agendas Akademiske råd.