Anja Sletteland

Anja Sletteland er førstelektor i retorikk ved Universitetet i Oslo, og forsker på kommunikasjon i konflikter. Hun har blant annet bakgrunn fra Harvard Kennedy School, PRIO og NUPI, og har skrevet fast i Samtiden, Klassekampen og Morgenbladet.