FOTO: Terje Pedersen / NTB

Skal det straffe seg å være syk, Arbeiderpartiet?

Dagens arbeidslinje har rett og slett blitt en fattigdomsfelle.

 “Det skal lønne seg å jobbe” har lenge vært et mantra fra de fleste politiske partiene i Norge, inkludert Arbeiderpartiet. Denne såkalte “arbeidslinja” har lenge vært et bærende prinsipp i velferdsstaten vår. Problemet er at Arbeiderpartiet, sammen med de fleste andre partier, ser ut til å ha glemt alle de menneskene som faktisk ikke har mulighet til å jobbe.

Jeg tror ingen er uenige i at flest mulig av de av oss som kan jobbe skal være i jobb. Problemet, slik jeg ser det, er at måten de ledende politikerne i Norge har sørget for dette på er gjennom å gjøre et liv på uføretrygd, AAP eller andre offentlige ytelser nærmest ulevelig.

Jeg er overrasket over at et sosialdemokratisk parti har sittet stille i båten så lenge i denne saken.

Dagens arbeidslinje har rett og slett blitt en fattigdomsfelle, med så lave satser at man ikke har råd til å dekke grunnleggende behov. En vanlig uføretrygd kan være så lav som 254.168 kroner og hvis man er under 25 år og går på arbeidsavklaringspenger kan man få så lite som 148.635 kroner å leve for i året! Langt under EUs fattigdomsgrense på 260.100 kroner.

 

Et nødvendig trygdeoppgjør

Med dette bakteppet var det gledelig å lese at det brygger opp til et trygdeoppgjør på Arbeiderpartiets landsmøte. Det har kommet inn flere forslag om å øke trygdeytelsene, inkludert uføretrygden. Dette er et helt nødvendig trygdeoppgjør, og jeg er overrasket over at et sosialdemokratisk parti har sittet stille i båten så lenge i denne saken.

Alle mennesker bør få muligheten til å leve et trygt og verdig liv uavhengig av arbeidsevne.

Når delegatene på Arbeiderpartiets landsmøte skal ta stilling til disse forslagene er de nødt til å stille seg selv følgende spørsmål: Skal det straffe seg å være syk? Alle mennesker bør få muligheten til å leve et trygt og verdig liv uavhengig av arbeidsevne. Det er ikke mulig i dag, når flere av de offentlige fulltidsytelsene ligger langt under EUs fattigdomsgrense.

Ifølge tall fra Regjeringen selv, vil det koste 13,3 milliarder kroner å løfte alle som mottar trygdeytelser over fattigdomsgrensa. Det er en svært lav pris å betale for at flere mennesker i landet vårt skal få muligheten til å leve trygge, gode og verdige liv.

 

Lytt til Usman Mushtaq!

Oslos sosialbyråd Usman Mushtaq (Ap) har kommet med noen fornuftige uttalelser. Mushtaq mener det er noe alvorlig galt med systemet når mange tusen av dem som mottar en statlig ytelse som uføretrygd, samtidig er helt avhengig av kommunal sosialhjelp i tillegg for å klare seg. Det skal være mulig å leve av trygd, det er det ikke for mange i dag.

Dagens lave trygdenivå og knallharde arbeidslinje skaper utenforskap.

Delegatene bør lytte til sin egen sosialbyråd i Oslo og de mange andre stemmene som tar til orde for et oppgjør med dagens uholdbare situasjon. Å leve i vedvarende lavinntekt dytter folk ut av samfunnet. Dagens lave trygdenivå og knallharde arbeidslinje skaper utenforskap.

Selvsagt er det viktig å få flere i arbeid, men det er ikke alle som har mulighet til å jobbe. Det kan for eksempel skyldes ulykker, kronisk sykdom eller nedsatt funksjonsevne. Alle har ikke mulighet til å jobbe, men alle fortjener muligheten til å leve et godt og trygt liv!