FOTO: AP Photo/Aaron Favila

Ti glemte koronakriser

Korona rammer i hele verden, men noen går under radaren. Her er krisene norske medier glemmer.

1. Skyt og drep på Filippinene

Den filippinske presidenten Duterte har fått mye negativ oppmerksomhet for å ha beordret landets politi til å skyte og drepe folk som mistenkes for narkotikakriminalitet. Som reaksjon på lokale protester mot akutt matmangel som følge av omfattende utgangsforbud, beordret han landets sikkerhetsstyrker og lokale styresmakter via tv til å skyte og drepe de som lager uro. Siden midten av mars har hele befolkningen på øya Luzon og i hovedstaten Manila, samt et stort antall andre lokalsamfunn, de facto vært i karantene – alt i alt rundt 100 millioner mennesker.

Skyter og dreper de som lager uro.

Regjeringen lovet å forsyne folk med mat, medisin og andre livsnødvendige ting, men mange forteller at leveransene uteblir. Spesielt for de fattige har den omfattende karantenen dramatiske konsekvenser, men det kan se ut som at myndigheter håndterer dette først og fremst ved å slå ned all kritikk. Mer enn 17 000 mennesker har blitt arrestert i sammenheng med protester og brudd på karantenebestemmelsene.

 

2. Overvåking og fengsel i Kambodsja

Regjeringen i Kambodsja har lagt frem et forslag for en lov som blant annet vil gi myndighetene adgang til omfattende kommunikasjonskontroll og overvåking. Myndighetene skal få fullmakt til å «gjøre alt som er nødvendig» for å forby eller begrense deling av informasjon som kan «skremme offentligheten», undergrave sikkerheten eller «spre uro eller forvirring».

Lange fengselsstraffer for personer som «med vilje motarbeider eller undergraver tiltak knyttet til unntakstilstanden.»

Den nye loven åpner også for lange fengselsstraffer for personer som «med vilje motarbeider eller undergraver tiltak knyttet til unntakstilstanden.» Hvis myndighetene benytter seg av denne muligheten i sammenheng med COVID-19-epidemien, kan det bidra til overfylte fengsler som vil øke smittefaren betydelig.

3. Sensur i Thailand

Styresmaktene i Thailand har erklært unntakstilstand på grunn av COVID-19-pandemien. Regjeringen har blant annet kunngjort at media bare skal videreformidle informasjon om COVID-19 som kommer fra myndighetene gjennom offisiell presseinformasjon. Det er forbudt for journalister å gjennomføre selvstendige intervjuer med myndighetspersoner eller helsepersonell om korona-situasjonen.

Vil straffeforfølge personer som kritiserer statens håndtering av pandemien.

Regjeringen har også varslet at de vil straffeforfølge personer som kritiserer statens håndtering av pandemien, sprer informasjon som kan «skape frykt» i befolkningen eller «misbruker sosiale medier» til å uttale seg om pandemien på en måte myndighetene misliker.

4. Fornektelse i Brasil

Brasils president Jair Bolsonaro fornekter fortsatt at COVID-19-pandemien eksisterer. Han har omtalt sykdommen som «en fantasi» eller «en liten forkjølelse», kritisert smitteverntiltakene som landets delstater og hans egen helseminister har iverksatt, og krevd at arbeiderne som er i karantene skal komme seg «tilbake på jobb».

President Jair Bolsonaro fornekter fortsatt at COVID-19-pandemien eksisterer.

Heldigvis har myndighetene i Brasils delstater stort sett valgt å ignorere presidenten og satt i gang tiltak for å beskytte befolkningen. Allikevel kan holdningen til landets mektige leder ha fatale konsekvenser. Faren er spesielt stor for Brasils mange fattige, inkludert de over 11 millioner mennesker som bor i landets tett befolkede slumområder. I tillegg har landet en lang rekke utsatte urfolksgrupper.

5. Elendige forhold i fengsel i Pakistan

77 000 fanger står i fare for å bli smittet i landets fengsler. Landets fengsler mangler fullstendig mulighet for innsatte til å isolere seg.

Landets fengsler mangler fullstendig mulighet for innsatte til å isolere seg

De er svært svake på hygiene, og de er ledet på autoritær vis. Mange sitter inne med urettferdige dommer. Disse innsatte står nå i umiddelbart i fare for å bli fullstendig glemt.

6. De som bygger fotball-VM går i glemmeboken i Qatar.

Migrantene som bygger landet før fotball-VM om to år, får liten eller ingen hjelp og beskyttelse i møte med koronaviruset.

Får ikke tilstrekkelig tilbud om helsehjelp, fordi de mangler status som statsborger.

De får ikke tilstrekkelig tilbud om helsehjelp, fordi de mangler status som statsborger. For mange av disse er familiene hjemme avhengig av pengene de sender hjem. Når de nå enten ikke kan jobbe eller vende hjem, ender de i en håpløs situasjon.

 

7. Migranter interneres i Bosnia-Hercegovina

I skyggen av COVID-19-pandemien har myndighetene i Bosnia-Hercegovina internert flere tusen asylsøkere og migranter i en teltleir. Leiren er på ingen måte tilstrekkelig for så mange mennesker, det mangler både på plass, helseomsorg, nok drikkevann og tilstrekkelige sanitære forhold.

Det mangler både på plass, helseomsorg, nok drikkevann og tilstrekkelige sanitære forhold

Mens dette tiltaket er ment for å beskytte resten av befolkningen mot smitte, kan det fort bli livsfarlig for menneskene i leiren hvis koronaviruset begynner å spre seg.

 

8. Rohingya-flyktninger er i informasjons-blackout i Bangladesh

De rundt 700 000 rohingya-flyktninger fra Myanmar som lever i regionen Cox’s Bazar i Bangladesh har vært under informasjonsblokkade i mange måneder. I september 2019 begynte myndighetene å hindre flyktningene å få tak i SIM-kort og påla internett-operatører å begrense internettilgang i flyktningeleirene. Ifølge myndighetene selv har over 12 000 SIM-kort blitt konfiskert i leirene.

Beslaglegger SIM-kort og pålegger internettoperatører å begrense internettilgang i flyktningeleirene

Dette fører ikke bare til at flyktningene får svært lite informasjon om COVID-19-pandemien og hvordan de kan beskytte seg selv. Mangelen på informasjon fører også til at rykter sprer seg fort og skaper frykt blant rohingyane som har opplevd å måtte flykte fra et folkemord – og som lever under helt ekstreme forhold i leirene. Ett av ryktene som har skapt panikk, var at sikkerhetspersonell har oppdrag om å skyte og drepe alle som viser seg å være smittet med koronaviruset.

 

9. Mexicos glemte flyktninger

Selv om mexikanske myndigheter forteller at det er god plass i de fleste leirene, er noen av dem overfylt, og menneskene der lever i økende frykt for å bli syke. Da flere fengslede migranter prøvde å bryte seg ut av et av de mest overfylte leirene, oppstod det en brann der minst én person døde.

Vitner har fortalt at sikkerhetspersonellet for leiren nektet å åpne døren og slippe folk ut av den brennende delen.

I tillegg skal et titalls personer ifølge rapporter ha blitt skadet. Vitner har fortalt Amnesty at sikkerhetspersonellet for leiren opprinnelig nektet å åpne døren og slippe folk ut av den brennende delen av leiren. Dette er imidlertid ikke blitt bekreftet av mexicanske myndigheter.

 

10. Russlands kaotiske fengsler

Landet har over en halv million innsatte i fengsler. Mange har dårlig helse. Amnesty jobber mot russiske myndigheter for at de skal innføre beskyttelsestiltak for hver enkelt.

Regimet har slått knallhardt ned på de som har varslet om koronaviruset

Dessverre har regimet slått knallhardt ned på de som har varslet om koronaviruset og det er svært vanskelig å få tilgang til informasjon om forholdene i landet.