FOTO: Ole Berg-Rusten / NTB

Virkelighetsfjern fremstilling av unge uføre

Forslag som å nekte unge under 30 år full uføretrygd vil bare gi mer uforutsigbarhet for de unge, og gjør det vanskeligere å følge dem opp tett.

Blir de aldri fornøyd? Landets største parti, som etter åtte år i regjering kastet folk, og spesielt unge mennesker, ut i usikkerhet med de dramatiske kuttene i ordningen med arbeidsavklaringspenger. Nå vil Henrik Asheim og Høyre skrote full uføretrygd for de under 30 år. For oss som jobber med unge mennesker i NAV-systemet hver dag er dette så kunnskapsløst og virkelighetsfjernt som du kan få det.

Det er ikke slik at det er enkelt å bli uføretrygdet i Norge.

En ting skal Høyre og Asheim ha ros for. Det er at de nå står frem med Høyres sanne ansikt og begynner å mene noe om politikk i offentligheten. Selv om det er ganske ille å rose et parti fordi de for en gang skyld snakker åpent om politikken sin. At det tidligere regjeringspartiet nå fokuserer mindre på dansevideoer i sosiale medier og mer på politikk er positivt. Det er riktignok synd at partiet kaster bort det vi har av kunnskap om inkludering av unge, for heller å tre ideologiske skrivebordstanker ned over huene på oss som jobber daglig med å inkludere unge i arbeidslivet.

 

Høyres høye uføretall

Jeg tror på Asheim når han ønsker å få flere unge i jobb. Noe av det mest triste vi i NAV gjør, er å komme til en konklusjon med den unge at uføretrygd er det som er det rette for vedkommende. Det blir ofte en del tårer. Mange føler livet ikke ble som de håpet det skulle bli. Med en jobb som gir verdighet, inntekt og tilhørighet og at man lever et helt normalt liv som alle andre rundt seg.

For å inkludere denne gruppa trengs det masse ressurser og tett oppfølging over tid.

Derfor blir det litt vanskelig å ta Asheim på alvor når han sier at han er stolt over det Høyre gjennomførte med kuttene i AAP-ordningen. Det var nettopp med den innskrenkningen at vi i NAV begynte å innvilge uføretrygd til langt flere unge mennesker enn tidligere. Med endringen så «flyttet» NAV flere tusen unge mennesker med håp om å komme i arbeid fra en arbeids- og aktivitetsorientert trygdeytelse, som AAP er, over til en parkert, passiv og varig ytelse som uføretrygd er.

Asheim forteller videre at det er for lett å få uføretrygd om man har diagnoser som angst og depresjon. Det er ikke slik at det er enkelt å bli uføretrygdet i Norge. Angst og depresjon er diagnoser som for det mest ikke er av varig karakter, og veldig få, spesielt unge får uføretrygd med bakgrunn i bare disse diagnosene. Angst og depresjon kommer ofte i tillegg til varige tunge diagnoser som personlighetsforstyrrelser, ADHD og autismespekteret. For å inkludere denne gruppa trengs det masse ressurser og tett oppfølging over tid.

 

Hør på fagpersonene

Kunnskap vi i NAV har fra Høyres regjeringsperiode er at vi som NAV-veiledere på grunn av regelverksendringen Høyre gjennomførte i AAP-ordningen, presset gjennom uføretrygd på unge personer som vi selv mente det var for tidlig å gi opp. Hadde vi hatt dem på AAP i lenger tid med ressurser til å følge dem opp tett, kunne utfallet for flere tusen unge personer vært en arbeidsplass eller utdanning og ikke varig uføretrygd.


Les også: Arven etter Erna er tung å bære.


Høyre sier de skal være et kunnskapsparti.  Da bør de begynne å lytte til kunnskapen som vi sitter på. For å få til inkludering av unge så trenger du stabilitet. Ungdommene trenger trygghet, sikkerhet og et lag rundt seg som de har tillit til. Denne tilliten er helt avgjørende, og skapes når NAV gir tett oppfølging over tid. Dette ble mye vanskeligere forrige gang Høyre satt i regjering.

 

Flere verktøy og ressurser til NAV

Forslag som å nekte unge under 30 år full uføretrygd vil bare gi mer uforutsigbarhet for de unge, og gjør det vanskeligere å følge dem opp tett. Det vi trenger er flere verktøy og ressurser i møte med ungdommene og flere seriøse arbeidsgivere som vil satse på ungdommene som står utenfor jobb og som har utfordringer. Da trenger vi mer av tiltak som fullføringsreformen i videregående skole, og ikke minst ungdomsgarantien som Ap-Sp regjeringen har lagt frem.

Det vi ikke trenger mer av, er flere ideologiske krumspring som vil gjøre situasjonen verre for arbeidsinkluderinga. Vi hadde forventet mer fra partiet som sier de skal gi muligheter til alle. Om Høyre fortsetter å gå på samme smell som de gjorde med AAP-innstramminga under Solberg-regjeringa, så taper vi alle på det. Vi trenger å inkludere flere som i dag står utenfor, og inn i arbeidslivet. Men da trenger vi seriøse partier som evner å lytte til praksisnære fagpersoner i stedet for gamle ideologiske tanker som vil gjøre arbeidsinkluderinga vanskeligere.