Alan Donnelly

Alan Donnelly er tidligere medlem av Europaparlamentet og er grunnlegger og komitéleder for G20 Health and Development Partnership.