Alexander Huth

Student, samfunnsøkonomi

Alexander Huth skriver for tiden master i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo.

Våren 2016 var han studentpraktikant på generalkonsulatet i San Francisco.

Før det har han vært vitenskapelig assistent på Oslo Fiscal Studies (UiO).

Han har også jobbet i Internasjonal avdeling i NHO og vært politisk rådgiver i AUF.