Trygve Harlem Losnedahl

Stipendiat ved Senter for europarett, UiO

Trygve G. Harlem Losnedahl er stipendiat ved Senter for europarett, UiO.

Trygve er særlig interessert i skjæringspunktet juss/politikk. I politikken har han jobbet som pressekontakt og politisk rådgiver for tidligere AUF-leder Eskil Pedersen.

Han har også vært medarbeider i Juss-Buss, og studentstipendiat ved Stortingets utredningsseksjon, der han skrev masteroppgave om regjeringskonferanser.

Trygve har Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, med enkelte spanske valgemner fra Universitetet i Zaragoza, Spania.