Andrea Tangrild Rustad Nymoen

Andrea Tangrild Rustad Nymoen er utdannet sosionom og arbeider på et krisesenter for voldsutsatte kvinner.