Aslak Versto Storsletten

Rådgiver i Civita, utdannet historiker.

Aslak Versto Storsletten jobber som rådgiver i Civita.

Han er utdannet historiker og har skrevet masteroppgave om delprivatiseringen av Statoil. Han er også utdannet lektor.

I Civita arbeider Aslak med temaer innen nyere norsk politisk og økonomisk historie og prosjekter knyttet til eierskap.

Aslak holder foredrag om temaene: Eierskap i velferden/private velferdsleverandører Statens rolle i næringslivet/statlig eierskap Selveierdemokrati