August Hansen

Student og ansatt på UiT

August Hansen har jobbet som politisk rådgiver for AUF og Arbeiderpartiet i fire år. I dag jobber og studerer han ved UiT Norges arktiske universitet, hvor han fullfører en lektorutdanning. Han har også deltatt på Agenda Akademiet.