Bård Vegar Solhjell

Statsviter og tidligere stortingsrepresentant, SV

Bård Vegar Solhjell er utdannet statsviter fra Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo med fagkretsen sosiologi, sammenlignende politikk og idéhistorie.

Har hatt mange verv i Sosialistisk Venstreparti. Tidligere kunnskapsminister og miljøvernminister. Stortingsrepresentant fra 2009 til 2017. Utga boka "Solidaritet på ny" i 2011.

Var generalsekretær i WWF Norge fra 2018 til 2019. Begynner som direktør i Norad 1. januar 2020.

Twitter
Følg Bård Vegar på Twitter