Bård Vegar Solhjell

Statsviter og stortingsrepresentant, SV

Bård Vegar Solhjell er utdannet statsviter fra Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo med fagkretsen sosiologi, sammenlignende politikk og idéhistorie.

Har hatt mange verv i Sosialistisk Venstreparti. Tidligere kunnskapsminister og miljøvernminister. Utga boka "Solidaritet på ny" i 2011.

Twitter
Følg Bård Vegar på Twitter