Cathrine Holst

Sosiolog

Cathrine Holst er utdannet sosiolog med en avhandling i vitenskapsteori fra Universitetet i Bergen.

Hun er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, seniorforsker ved ARENA Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo, og tilknyttet forsker ved Institutt for samfunnsforskning.

Holsts faglige interesser er demokratiteori, ekspertise og politikk, europeisk integrasjon og likestillingspolitikk.