Elin Kittelsen

Redaksjonsmedlem, tidsskriftet Fett.

Elin Kittelsen (f.1984) er redaksjonsmedlem i tidsskriftet Fett og har bakgrunn fra masterstudier i statsvitenskap og litteraturstudier ved Universitetet i Oslo, Columbia University og McGill University.

Hun har arbeidet som forskningsmedarbeider ved Munchmuseet og Norsk institutt for by- og regionforskning, og har vært seminarleder i politisk økonomi ved UiO.