Elsa Skjong

Styremedlem Rettspolitisk forening

Elsa Skjong (f. 1990) er jurist. Hun har en bachelorgrad i samfunnsøkonomi og en mastergrad i rettsvitenskap, fra Universitetet i Oslo.

Elsa sitter i styret til Rettspolitisk forening.