Erik R. Selmer

Journalist og kommentator

Mangeårig utenriksjournalist og kommentator i Dagsavisen.

Driver nå enkeltmannsforetaket Global Text. Cand. philol. med historie hovedfag.