Ethel Forsberg

Forfatter

Ethel Forsberg vært Generaldirektør for Kemikalieinspektionen, sakkyndig i Miljödepartementet, miljøsjef i KF-Coop og Stockholms miljöförvaltning.

Hun er blant annet forfatter av boka "GIFTIG! Om kjemikalier, plast og våre barn", som utkom på norsk i 2016.