Hege Hellvik

Samfunnsgeograf

Hege Hellvik er utdannet samfunnsgeograf ved Universitetet i Oslo og sertifisert scenarioplanlegger ved University of Oxford.

Hun har jobbet i Rambøll i syv år med oppdrag innen helse- og sosialfeltet for direktorater og kommuner.

Hun deltok i Agenda akademiet høsten 2017.

Hellvik har skrevet boka "Jobb mindre, lev mer. Løsninger for et bedre liv og et varmere samfunn" (Res Publica, 2024).