Heidi Bang

Student, statsvitenskap

Heidi Bang tar master i statsvitenskap ved UiO.

Hun har bakgrunn som representant i universitetsstyret ved UiO, er styrerepresentant i hovedstyret i Det norske studentersamfund og medlem av Arbeiderpartiet.

Heidi Bang har studert litteraturvitenskap og innehar en bachelorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.