Ådne Hindenes

Statsviter

Ådne Hindenes er utdannet statsviter fra Universitet i Oslo.

Han har tidligere vært representant i universitetsstyret ved UiO og er medlem av Arbeiderpartiet.

Ådne Hindenes innehar en bachelor i Europastudier og en mastergrad i Statsvitenskap, begge fra Universitetet i Oslo.