Heidi Vibeke Pedersen

Heidi Vibeke Pedersen er statsviter og skriver for tiden en dokumentar om arbeiderklasseliv på Finnskogen gjennom framveksten av velferdsstaten. Hun har for tiden permisjon fra sin stilling i Utlendingsdirektoratet.