Herdis Helle

Herdis Helle er advokat i LO, tidligere dommerfullmektig og konstituert lagdommer og har jobbet hos Kommuneadvokaten i Bergen.