Inna Sangadzhieva

Avdelingssjef, Den norske Helsingforskomité.

Inna Sangadzhieva er avdelingssjef i Den norske Helsingforskomité.

Inna (1976) er utdannet lingvist fra Kalmyk Universietet (Russland) og har Master i statsvitenskap med fordypning i russiske eliter og maktdannelse fra Universitetet i Oslo.

Inna ble ansatt i Helsingforskomiteen i juli 2005. Hun har bakgrunn fra Amnesty Blinderns Russlandsgruppe.

Inna er hovedansvarlig for gjennomføring av prosjekter i Russland, herunder Nord-Kaukasus og Hviterussland. Inna gir også råd i asylsaker.