Gunnar M. Ekeløve-Slydal

Assisterende generalsekretær, Den norske Helsingforskomité.

Gunnar M. Ekeløve-Slydal (1962) har vært assisterende generalsekretær i Den norske Helsingforskomité siden 1997.

Han er Cand.Mag. (filosofi, idé-historie og kristendom) og har også studert matematikk. Gunnar har tidligere arbeidet på Institutt for Menneskerettigheter som prosjektmedarbeider og redaktør av det nordiske tidsskriftet "Mennesker og rettigheter".

Han er medforfatter og redaktør av bøker om menneskerettigheter. Gunnar er generalsekretærens stedfortreder og har særlig kunnskap om rettsoppgjør og internasjonale straffedomstoler.