Jan Jørgen Skartveit

Jan Jørgen Skartveit er lektor med mange års erfaring som lærer i ungdomsskole og videregående i Oslo og Akershus. Han har hovedfag i historie, og underviser i norsk, historie, samfunnsfag og spansk. Skartveit har vært medlem av Oslo Ap siden 1996. Han har de siste årene skrevet kronikker i norske aviser om skole, skolepolitikk og om Latin-Amerika, hovedsaklig om diktaturet på Cuba. Skartveit har en blogg om latin-amerikanske diktaturer: http://immunidad.blogspot.com/