Johanna Frænkel

Fotograf og skribent

Johanna Frænkel er fotograf og skribent med et internasjonalt fokus.

Hennes fagbakgrunn er innenfor sosialpsykologien og de seneste tiåret har hun arbeidet som sosialkonsulent for Kirkens Bymisjon i Oslo. Her har arbeidet hennes omhandlet oppfølging av ofre for menneskehandel og problemstillinger relatert til europeisk fattigdomsmigrasjon.

Johanna er jevnlig bidragsytere i Harvest Magazine og har også skrevet for magasiner slik som Aftenposten Innsikt og Earth Island Journal.