Jonas Stein

Statsviter

Jonas Stein er førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø (UiT).

Han disputerte høsten 2019 med avhandlingen Hva skjedde i Nord-Norge? - en samfunnsvitenskapelig analyse av Nord-Norge hvor han bruker teoriene til to nordnorske samfunnsvitere, Ottar Brox og Stein Rokkan for å analysere effekter og forståelse av regionalpolitikk i et sammenlignende perspektiv.

Han har tidligere vært byråd (V) i Tromsø for næring, kultur og idrett og for finans.