Jonas Stein

Statsviter

Jonas Stein er doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Tromsø. Doktorgradsarbeidet undersøker den sosiale og økonomiske utviklingen i nordområdene fra 1945 til i dag.

Han har tidligere vært byråd (V) i Tromsø for næring, kultur og idrett og for finans.