Jørn Ljunggren

Sosiolog

Jørn Ljunggren er PhD i sosiologi og forsker ved Institutt for samfunnsforskning og underviser om sosial ulikhet ved Universitetet i Oslo.

Han har forfattet en rekke fagartikler om sosial ulikhet og lagdeling med spesielt fokus på kulturelle eliter og bostedssegregasjon.

Ljunggren redigerer også en antologi om sosial ulikhet i Oslo som publiseres i begynnelsen av 2017.