Jørn Ljunggren

Sosiolog

Jørn Ljunggren er PhD i sosiologi og forsker ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo.

Han har forfattet en rekke fagartikler og redigert bøker om sosial ulikhet og lagdeling.

Ljunggren arbeider nå på et større prosjekt om den norske arbeiderklassen og er en av redaktørene bak boka «Arbeiderklassen».

Les mer her:
https://www.cappelendamm.no/_arbeiderklassen-9788202646240