Maren Toft

Sosiolog

Maren Toft er doktorgradsstipendiat i sosiologi ved Universitetet i Oslo.

Hun forsker på sosial ulikhet med spesielt fokus på sosial mobilitet inn i norske eliter og overklasser.

(Foto: Matthis Kleeb Solheim)