Joschka Fischer

Joschka Fischer var tysk utenriksminister og vise-kansler 1998-2005, en periode preget av Tysklands tydelige støtte til NATOs intervensjon i Kosovo i 1999, fulgt av tysk opposisjon til krigen i Irak. Fischer ble med i politikken etter å ha deltatt i anti-establishment-demonstrasjonene på 60- og 70-tallet. Han spilte en nøkkelrolle under etableringen av det tyske grønne partiet, hvor han hadde en sentral rolle i to tiår.