Kaja Melsom

Filosof og forfatter

Kaja Melsom (født 1975) er filosof og forfatter. Hun jobber i Human-Etisk Forbund som seniorrådgiver i avdelingen for ideologi og livssyn.