Kåre Dahl Martinsen

Kåre Dahl Martinsen er professor ved Forsvaret høgskole og forfatter av boka Økonomisk krigføring.