Katherine Richardson

Leder av Sustainability Science Centre ved Københavns Universitet

Professor i biologisk oceanografi og leder av Sustainability Science Centre ved Københavns Universitet. Forsker i klimaforandringenes påvirkning på havmiljøet og tidligere formann for Klimakommissionen i Danmark.