Kine Bergheim

Kine Bergheim bor i Ramfjord utafor Tromsø, med mann og to barn. Hun har en mastergrad i statsvitenskap fra UiT, og jobber for tida som lærervikar mens hun tar praktisk-pedagogisk utanning (PPU).