Kjersti Ellestad Bull

Kjersti Bull (f. 1991) studerer rettsvitenskap ved UiO og er leder av ICJ-Norges studentnettverk. Tidligere har hun studert sammenliknende politikk i Bergen.