Mari Gjefsen

Jurist

Mari Gjefsen (f. 1989) daglig leder i ICJ Norge, og medlem i ICJ-Norges fagutvalg for dommeres og advokaters uavhengighet.

Hun er utdannet jurist, med master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og LL.M i internasjonal og europeisk rett fra Universitet i Amsterdam.

Mari jobber som advokatfullmektig i avdeling for EU/konkurranserett i advokatfirmaet Thommessen.Tidligere har hun arbeidet med internasjonal investeringsrett og handelsavtaler i Nærings- og fiskeridepartementet.

Hun er opptatt av menneskerettigheter, folkerett og internasjonale handels- og investeringsspørsmål."

Hun er opptatt av menneskerettigheter, folkerett og internasjonale handels- og investeringsspørsmål.