Kjersti Lohne

Postdoktor, Institutt for kriminologi og rettssosiologi

Kjersti Lohne (f. 1984) har Ph.D. i kriminologi fra Universitetet i Oslo fra 2015.

Avhandlingen Advocates of Humanity: Human Rights NGOs in International Criminal Justice er en analyse av fremveksten av og dynamikken rundt Den internasjonale strafferettsdomstolen ICC, og kombinerer perspektiver fra kriminologi, rettssosiologi, internasjonal rett og politisk sosiologi.

Lohne har jobbet som vitenskapelig assistent, stipendiat, underviser og seniorforsker ved Politihøgskolen (2010), Institutt for kriminologi og rettssosiologi (2011-2015) og Institutt for fredsforskning (PRIO) (2010, 2016).

Hun har vært gjesteforsker ved ved Center for International Criminal Justice, VU University Amsterdam (2013) , og Centre for Criminology, Universitetet i Oxford (2014).