Sofie A. E. Høgestøl

Stipendiat, Norsk senter for menneskerettigheter

Sofie er stipendiat og skriver doktorgrad innen internasjonal strafferett ved Norsk senter for menneskerettigheter (UiO).

Hennes forskning ser på hvordan internasjonale straffedomstoler velger hvilke personer de skal straffeforfølge.

Ved UiO sitter hun også i universitetsstyret som representant for de midlertidig vitenskapelig ansatte.

Hun har en tverrfaglig utdannelse innen jus og statsvitenskap med en bachelorgrad fra London School of Economics og en master fra Georgetown University hvor hun var Fulbright stipendiat.

Sofie er også aktiv i samfunnsdebatten og er 2. vara til Venstres landsstyret.