Kjølv Egeland

Stipendiat, Universitetet i Oxford.

Kjølv Egeland skriver doktoravhandling om kjernefysisk nedrustning ved Universitetet i Oxford.

Ved siden av studiene arbeider Egeland som uavhengig konsulent og redaktør, oftest for FNs Nedrustningsinstitutt (UNIDIR).

Han har mastergrad i freds- og konfliktstudier og bachelorgrad i internasjonale studier, begge fra Universitetet i Oslo.