Kristin Gregers Eriksen

Forsker

Kristin er stipendiat ved Universitetet i Sørøst-Norge, og tar doktorgrad i samfunnsfagdidaktikk. Hun er Høyskolelektor i samfunnsfag, har jobbet med undervisning og har med særlig interesse for medborgerskap, demokrati, urfolk (samer) og bærekraftig utvikling i skolen generelt og samfunnsfaget spesielt, både nasjonalt og globalt.