Lise Rakner

Professor, UiB, og forsker II, Chr. Michelsen Institutt (CMI).

(Foto: Hans Jørgen Brun)

Lise Rakner er professor i sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen og seniorforsker ved Chr. Michelsen Institutt.

Hun leder et fire-årig forskningsprosjekt (NFR, FRIHUMSAM 2017-2021) om demokratisk tilbakegang: "Breaking Bad: Understanding Backlash Against Democracy in Africa,".

Prosjektet studerer utvikling av demokratiske rettigheter knyttet til deltagelse, konkurranse og juridisk uavhengighet i seks afrikanske land.

Prosjektet er særlig opptatt av å analyserer hvordan forsøket på å begrense demokratiske rettigheter møtes med motsvar fra opposisjon, sivilsamfunn, og rettsapparat nasjonalt, regional og internasjonalt.