Lucrezia Reichlin

Lucrezia Reichlin er tidligere forskningsleder ved den europeiske sentralbanken og er professor i økonomi ved London Business School. Hun sitter også i styret til International Financial Reporting Standards Foundation.

Foto: Niccolò Caranti / Wikimedia Commons.