Mads Harlem

Mads Harlem er folkerettsjurist. Jobber til daglig som assisterende likestillings- og diskrimineringsombud. Har tidligere vært leder av politikk- og folkerettseksjonen i Røde Kors, hvor han også hadde oppdrag i Israel og de okkuperte områdene.